Om driftaren Rebekka

Rebekka Høgestøl overtok som vertskap våren 2019. Ho er oppvaksen i nærleiken av handelsstaden og set pris på denne mogeligheiten av å driva denne flotte staden. 
Du finn ho som regel bak disken i Krambua i opningstida, men er ho ikkje der kan du sjå etter ho ute i kjøkkenhagen, eller på kaien der ho kan sjå langt utover fjorden.