Årbakka Handelsstad ligg lunt til ut mot Onarheimsfjorden. Ein klassisk vestlandsk landhandel – velstelt og i god stand, med krambu, smie og sjøbu. Den vart etablert i 1898. Smie og sjøbu måtte byggjast nye etter brann i 1929. Her har vore dampskipsekspedisjon og postkontor. I 1960 vart handelsverksemda flytta opp til hoveudvegen. Bygningane står innvendig og utvendig omlag slik dei var på 30-talet. Årbakka har også gjestekai med tilgang til vatn og straum, dusj og vaskemaskin.

Midlertidleg stengt, opnar att 15.april 2022

OPNINGSTIDER SESONG 2022:


15.APRIL- 19.JUNI:  HELG OG HELGEDAGER KL 12 – 16

22.JUNI – 14 AUG:   ONSDAG – SØNDAG KL 12 – 17

14. AUG – 11. SEPT:  LØRDAG – SØNDAG KL 12 – 16

*Utvida opningstider kan forekomme, følg med på facebook og heimeside.


Handelsstaden

Open butikk i sommarsesongen. Sal av kioskvarer og håndverk frå lokale handverkarar. I smia er det museum av Tysnes Kystlag som viser kystkultur slik det var, og har ei samling av dieselmotorar frå ulike båtar som dei startar til dei som er interessert. Kunstgalleri i sjøbua som har utstilling av lokale kunstnarar. Ny utstilling kvart år.Kajakk og sykkelutleige

Me leiger ut kajakker og sykler til våre besøkande. Anten du er båtturist som vil har deg ein kajakktur på fjorden eller du har meldt deg på kurs og ikkje har eigen kajakk kan du leige her.

Vikinggravene på Årbakkavollen

Årbakkavollen er eit fornminne frå eldre jerrnalder (0-550 e.kr.) med restar etter 20 gravrøyser og minst 6 bautasteinar som er mellom 1-3 m høge.

ÅRBAKKA HANDELSSTAD

ÅRBAKKAVEIEN 57

5693 Årbakka

aarbakkahandelsstad@gmail.com

+47 95551807

VIPPS: 560149